Rechten van de minderjarigen binnen de hulpverlening

Jouw rechten in de hulpverlening

Wat doen we met wat jullie ons vertellen?

Om jullie te kunnen helpen vinden wij het belangrijk om informatie van jullie te krijgen. Wat jullie ons vertellen valt onder het beroepsgeheim. Al onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat we niets over jullie gezin vertellen aan anderen zonder jullie toestemming, tenzij de veiligheid in het gedrang komt. Transparante communicatie is voor ons heel belangrijk. Jullie worden steeds betrokken in alles wat we doen. We geven of vragen geen informatie over jullie gezin aan anderen zonder jullie toestemming. Er wordt een dossier bijgehouden over jullie. In dat dossier verzamelen we jullie gegevens en bewaren we de verslagen. Jullie hebben steeds het recht om het dossier in te kijken. Een belangrijk gegeven hierbij is wel dat informatie die door één van de gezinsleden als vertrouwelijk wordt bestempeld, niet toegankelijk is voor andere gezinsleden. Ten laatste 5 jaar na het einde van de begeleiding wordt het dossier vernietigd.

Je rechten als minderjarige tijdens de hulpverlening

Als je hulp krijgt, wordt niet alles boven jouw hoofd en dat van jouw ouders beslist. Ook jij (en jouw ouders) hebben rechten tijdens de hulpverlening. Omdat je goed zou weten waar je aan toe bent, wat je mag en wat je niet mag, wat je kan verwachten, wat je kan vragen en zeggen tijdens de hulpverlening, leggen we jou uit wat jouw rechten zijn aan de hand van deze brochures: ‘Zitemzo... in de integrale jeugdhulp’ of ‘Mijn rechten in de jeugdhulp’. Voor de ouders is er de brochure ‘De rechten van kinderen in de jeugdhulp’. Deze brochures vind je op deze URL: www.rechtspositie.be

Vertrouwenspersoon

Als je vragen hebt of hulp zoekt bij een jeugdhulpverlener mag je altijd iemand meenemen die je vertrouwt, iemand bij wie jij je goed voelt. Die persoon is dan je vertrouwenspersoon en zal je steunen waar het kan.

Wie wordt jouw vertrouwenspersoon?

Jij kiest zelf jouw vertrouwenspersoon. Deze persoon moet wel:

• meerderjarig zijn (+18 jaar)

• mag niets te maken hebben met de hulp die je nu krijgt

• moet een uittreksel uit het strafregister (= model 2) kunnen voorleggen.

Je vertrouwenspersoon moet dit officieel document aanvragen bij zijn of haar gemeente.

Kies iemand met wie je een goede band hebt.

Bijvoorbeeld: een tante/nonkel, een meerderjarige vriend(in), een leerkracht,een leider van je jeugdbeweging, je werkgever van je vakantiejob...

Het kan ook iemand zijn die in het verleden belangrijk voor je was, maar met wie je nu

misschien minder contact hebt: een buurvrouw die vaak op je paste, een juf waarbij je vroeger in de klas zat en die altijd voor je klaarstond...

Vind je het moeilijk om een vertrouwenspersoon te vinden of te kiezen? Bespreek dit met je hulpverlener of begeleider. Hij bekijkt dan samen met jou wie je kunt vragen om jouw vertrouwenspersoon te zijn.

Je rechten als ouders tijdens de hulpverlening

Jullie hebben recht op informatie, inspraak en deelname, omdat jullie verantwoordelijk blijven. Als je hulp krijgt, wordt niet alles boven jouw hoofd beslist. Ook jij hebt rechten tijdens de hulpverlening. De rechten van ouders in de Jeugdhulpverlening worden bepaald door tal van wetten. In deze download vind je heel veel informatie: ‘De rechten van ouders in de Jeugdhulpverlening: handvatten uit de toepasselijke wetgeving & universele rechten’.

Klachten/opmerkingen

Heb je een probleem met de begeleiding? Hoewel we onze uiterste best zullen doen, kan het toch zijn dat jullie niet tevreden zijn over de begeleiding. Als je ontevreden bent over onze hulp- en dienstverlening, vragen we om eerst te praten met je begeleider. Komen jullie er samen niet uit, dan kan je terecht bij de teamcoördinator van de dienst, je kan hem bereiken op het nummer O25827752.
Als de klacht naar jouw mening niet is opgelost nadat je er met hen over praatte, kun je een klacht indienen bij de directie van vzw Radar.

Dit kan via email (info@vzwradar.be) of schriftelijk op het volgende adres (vzw Radar Statiestraat 8 , 1740 Ternat).
Er moet in de klacht duidelijk staan over wat of wie de klacht gaat en wat er precies is gebeurd.

Met vragen of klachten over een maatregel in de jeugdhulp of over de geboden hulp binnen de integrale jeugdhulp kan je ook terecht bij de JO-lijn (0800 900 33). Dit is een gratis luisterlijn voor iedereen die vragen of klachten heeft over een maatregel binnen de bijzondere jeugdbijstand.