Onze modules

Modules laagintensief en breedsporig

Onze dienst biedt verschillende hulpverleningsmodules aan, namelijk de modules laag intensieve en breedsporige contextbegeleiding. Beide modules zijn rechtstreeks toegankelijk. Dit wil zeggen dat andere hulpverleners, en consulenten rechtstreeks bij ons kunnen aanmelden. Gezinnen kunnen niet rechtstreeks bij ons aanmelden, wel kunnen ze bij ons terecht via verwijzing van de brede instap (OCMW, CGG, CAW…).

Bij de module laagintensief gaat het gemiddeld om 1u begeleiding per week en richten we ons vooral op kinderen van 0-18 jaar met meervoudige opvoedingsproblemen. Deze gezinnen ervaren moeilijkheden op het vlak van opvoeding en gedrag van de kinderen en problemen in de communicatie tussen de verschillende gezinsleden.

Er zijn geen problemen op andere levensdomeinen dan opvoeding of toch niet in die mate dat werken rond opvoeding verhinderd is. Onze inschatting is dat de doelen waaraan de gezinsleden willen werken binnen een vrij korte periode kunnen gerealiseerd worden.

Bij de module breedsporige contextbegeleiding gaat het gemiddeld om 2u begeleiding per week.

Onze begeleiding richt zich op gezinnen met kinderen (van 0 tot 18 jaar) waarbij er sprake is van een problematische opvoedingssituatie (POS) of waarbij een jongere een als misdaad omschreven feit pleegde (MOF) . De opvoedingsproblemen kunnen op zich staan, maar veelal zijn ze verweven met moeilijkheden op andere domeinen, zoals financiële en/of huisvestingsproblemen, problemen in de partnerrelatie, problemen in de interacties tussen gezin en omgeving. Niet zelden kampen deze gezinnen reeds een lange tijd ‐over meerdere generaties heen‐ met diverse en complexe problemen.