Contextbegeleiding

Doelgroep…

We begeleiden gezinnen met kinderen en jongeren tussen 0-18 jaar die opgroeien binnen een problematische opvoedingssituatie.

De focus ligt vooral op de veiligheid van de kinderen en het herstellen van de opvoedingsvaardigheden en de draagkracht van de ouders.

Problemen op andere levens-domeinen zoals: financiën, huis-vesting, administratie, moeilijke partner relatie, … kunnen aan bod komen maar zijn niet de focus van de begeleiding.

Modules …

Onze dienst biedt verschillende hulpverleningsmodules aan, die verschillen in intensiteit en duur van de begeleiding.


Laag intensieve contextbegeleiding:

Bij de module laagintensief gaat het gemiddeld om 1 uur begeleiding per week. We richten ons vooral op gezinnen die moeilijkheden ervaren op het vlak van opvoeding, het gedrag van de kinderen en problemen in de communicatie tussen de verschillende gezinsleden.

Er zijn weinig tot geen problemen op andere levensdomeinen dan de opvoeding. Onze inschatting is dat de doelen waaraan de gezinsleden willen werken binnen een vrij korte periode kunnen gerealiseerd worden.

Breedsporige contextbegeleiding:

Bij de breedsporige module gaat het gemiddeld om 2 uur begeleiding per week.

De begeleiding richt zich op gezinnen waarbij er sprake is van een problematische opvoedingssituatie (POS) of waarbij een jongere een als misdaad omschreven feit pleegde (MOF) .

De opvoedingsproblemen kunnen op zich staan, maar veelal zijn ze verweven met moeilijkheden op andere domeinen, zoals financiële en/of huisvestingsproblemen, problemen in de partnerrelatie, problemen in de interacties tussen gezin en omgeving. Niet zelden kampen deze gezinnen reeds een lange tijd, soms over meerdere generaties heen, met diverse en complexe problemen.
KERN VAN CONTEXTBEGELEIDING

¤ Veiligheid ¤ Gezinsgericht ¤ Empowerment ¤ Afstemmen op het gezin ¤ Aanklampend ¤ Netwerk betrekken ¤ Oplossingen zoeken

¤ Echtheid ¤ Respectvol ¤ Transparant ¤ Krachtgericht ¤ Participatief ¤ Dialoog