Jongerenbegeleiding

Jongeren-versus gezinsbegeleiding

Hoewel een jongerenbegeleider ook integraal werkt, is er een groot verschil t.o.v. gezinsbegeleiding. De jongere is vaak door zijn gedrag een symptoom van de spanningen (bvb: bij vechtscheidingen) en menselijke tekorten in het gezin (onvoldoende ouderlijke aanwezigheid, opvoedkundige vaardigheden…).

Vaak liggen de problemen niet alleen bij de jongere, maar verwijzen ze naar een disfunctioneren van het gehele gezinssysteem. In tegenstelling tot de gezinsbegeleider, die meervoudig partijdig werkt, staat de jongerenbegeleider naast de jongere. Op die manier willen we de jongere ondersteunen om zijn positie te versterken binnen het gezin, hem een spreekruimte te bieden om de symptomen te verwoorden, kortom om hen een actieve stem te bieden.Voor wie …

Voor kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar binnen een problematische opvoedingssituatie, die naast gezinsbegeleiding, ook nood hebben aan een individueel traject. Er is specifieke aandacht voor hun psycho-sociaal functioneren.

De begeleiding is gericht op…

  • Aanbieden van een spreekruimte voor jongeren
  • Brugfunctie tussen jongere en gezin
  • Signaalfunctie in de begeleiding
  • Versterken van het netwerk
  • Creëren van nieuwe perspectieven
  • Helpen om de competenties en kwaliteiten van de jongere te ontwikkelen
  • Vorm van begeleiding door rolmodelschap, en betrokkenheid

Aanbieden van activiteiten

Vele van onze gezinnen leven in kansarmoede. Vaak hebben de kinderen niet de mogelijkheid tot een zinvolle vrijetijdsbesteding (hobby, sportclub,…). Via de jongerenbegeleiding proberen we dit een stuk aan te bieden. Zo worden er geregeld groepsactiviteiten georganiseerd (zwemmen, pretpark, optreden, …), of wordt er gewerkt rond een thema (Sinterklaas, Kerst, Pasen, ….).

Tevens bieden deze activiteiten ons de mogelijkheid om de jongere te observeren binnen een ‘neutrale’ setting, zonder beïnvloeding van het thuismilieu, en ook in contact met leeftijdsgenoten. Dit geeft vaak een ruimer beeld over het functioneren van de jongere.

KERN VAN JONGERENBEGELEIDING

¤ Ondersteunend ¤ Persoonlijk ¤ Participatief ¤ Activerend ¤ Toegankelijk ¤ Doelgericht ¤ Ruimte biedend ¤ Empowerment ¤ Motiverend

¤ Op maat ¤ Vertrouwen ¤ Activiteiten ondernemen ¤ Toekomst gericht ¤ Eigen tempo