Speltherapie

Wat…

Kinderen praten in het algemeen niet graag over hun gevoelens of problemen. Wanneer er sprake is van hevige emoties, heeft dat direct of indirect invloed op kinderen. Het kinderlijk vertrouwen in de wereld kan dan beschadigd worden. Een kind kan dan vastlopen in zijn sociaal- emotionele ontwikkeling.

Vanuit de therapie proberen we dit opnieuw vlot te trekken, niet via woorden maar via spel. Spelen is voor een kind een natuurlijke manier om zich uit te drukken. In de spelkamer kan het kind spelenderwijs tonen wat er in zich omgaat. De speltherapeut ondersteunt het kind door mee te spelen, te observeren en woorden te geven aan het spel en de gevoelens van het kind.

Voor wie …

Speltherapie is geschikt voor kinderen tussen 3 en 12 jaar die niet goed in hun vel zitten. Dit omwille van verschillende redenen zoals echtscheiding, ziekte, overlijden van een dierbare, moeilijke thuissituatie, negatief zelfbeeld, pesten, lastig gedrag, faalangst, veel huilen, nachtmerries, boos zijn,…. Ook kinderen met een mentale beperking kunnen gebaat zijn bij speltherapie.

Gericht op…

Het kind kan binnen de speltherapie moeilijke ervaringen uiten en verwerken, maar ook nieuw gedrag uitproberen en oplossingen bedenken voor lastige situaties. De speltherapeut gaat samen met het kind op zoek naar een nieuw evenwicht.

Praktisch…

Er wordt telkens een traject afgelegd van een aantal maanden waarbij we wekelijks met het kind afspreken. Een spelsessie duurt telkens 45 minuten.

De speltherapie gaat door in de spelkamer van vzw Radar, zodat het kind een veilig plekje heeft waar het zich vrij kan uitdrukken.

Ouderbegeleiding…

Een goede samenwerking met de ouders heeft een positieve invloed op het therapeutisch proces. Er wordt op regelmatige basis oudergesprekken georganiseerd. Dit kan samen met de speltherapeut of met de vaste contextbegeleider van het gezin.

De uitgebreide beschrijving van onze module speltherapie vindt u hier.

KERN VAN SPELTHERAPIE

¤ Kinderen ¤ Spelen ¤ Vrijheid ¤ Veiligheid ¤ Ondersteuning ¤ Vertrouwen ¤ Oplossingen zoeken ¤Gevoelens ¤ Observeren ¤ Gedrag

¤ Uitproberen ¤ Proces ¤ Creatief