Algemene uitgangspunten

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN BINNEN VZW RADAR


  • We hanteren het principe van ‘het onbeschreven witte blad’

- Gelijke kansen voor iedereen

- Onbevooroordeeld

- Geen module-typering bij de start

- Onze hulp past zich aan in functie van de vragen en de noden die zich voordoen


  • We starten onze gezinsbegeleidingen vanuit een systeemtheoretische (context) benadering

- Het individu begrijpen in de context van zijn relaties

- Specifieke en individuele problematieken kaderen binnen de relaties met anderen (gezin)

- Het onderlinge verband en de systeemanalyse als fundament

- De hele sociale context is voor ons belangrijk


  • We zorgen ervoor dat de vraag van bij het begin helder is en bouwen nadien onze hulpverlening op een gestructureerde wijze verder uit

- Vraag-verheldering als instapvoorwaarde

- Hanteren van een flexibel en realistisch haalbaar handelingsplan

- Gefaseerde methodiek en aanpak

- Regelmatig terugkoppeling en feedback

- Doelen worden regelmatig geëvalueerd


  • We zorgen voor ondersteuning van de gezinsbegeleider en van het proces van de begeleiding

- Elke begeleiding wordt omkaderd door 2 begeleiders (1+ 2de begeleider)

- Elke begeleiding wordt gesteund door het multidisciplinair team (feedback, teamvergadering,..)

- De hoofdbegeleider interviseert het proces van de begeleidingen en stuurt bij waar nodig

- Regelmatige supervisie ondersteunt de individuele coaching van de begeleiders


  • We geven prioritaire aandacht aan de veiligheidsbehoeften van het gezin en de individuele leden

- In onze begeleidingen willen we de veiligheid van de minderjarigen en hun gezinsleden maximaal garanderen

- Veiligheid zien we als een essentiële voorwaarde in de opvoeding van kinderen en jongeren

- Indien nodig ondernemen we stappen en schakelen we externen in om deze veiligheid te waarborgen


  • We hebben een doorgedreven aandacht voor samenwerking en partnerschap met andere sociale (welzijns-) diensten en voorzieningen

- In ons begeleidingswerk voeren wij onze kerntaken en opdrachten nauwgezet uit op een individuele manier vanuit onze eigen thuisbegeleidingsdienst

- Daar waar nodig schakelen we de professionele hulp in van andere sociale (welzijns-) partners met het oog op een multidisciplinaire aanpak van een bepaald probleem binnen het gezin

- Als dienst staan wij open voor operationele, tactische en strategische samenwerking met andere partners en voorzieningen