Algemene uitgangspunten

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN BINNEN VZW RADAR


-          Gelijke kansen voor iedereen

-          Onbevooroordeeld

-          Geen module-typering bij de start

-          Onze hulp past zich aan in functie van de vragen en de noden die zich voordoen


-          Het individu begrijpen in de context van zijn relaties

-          Specifieke en individuele problematieken kaderen binnen de relaties met anderen (gezin)

-          Het onderlinge verband en de systeemanalyse als fundament

-          De hele sociale context is voor ons belangrijk


-          Vraagverheldering als instapvoorwaarde

-          Hanteren van een flexibel en realistisch haalbaar handelingsplan 

-          Gefaseerde methodiek en aanpak

-          Regelmatig terugkoppeling en feedback

-          Doelen worden regelmatig geëvalueerd 


-          Elke begeleiding wordt omkaderd door 2 begeleiders (eerste + tweede begeleider)

-          Elke begeleiding wordt gesteund door het multidisciplinair team (feedback, teamvergadering,..)

-          De hoofdbegeleider interviseert  het proces van de begeleidingen en stuurt bij waar nodig

-          Regelmatige supervisie ondersteunt de individuele coaching van de begeleiders


-          In onze begeleidingen willen we de veiligheid van de minderjarigen en hun gezinsleden maximaal garanderen

-          Veiligheid zien we  als een essentiële voorwaarde in de opvoeding van kinderen en jongeren

-          Indien nodig ondernemen we stappen en schakelen we externen in om deze veiligheid te waarborgen


-       In ons begeleidingswerk voeren wij onze kerntaken en opdrachten nauwgezet uit op een individuele manier vanuit onze eigen thuisbegeleidingsdienst

-   Daar waar nodig schakelen we de professionele hulp in van andere sociale (welzijns-) partners met het oog op een multidisciplinaire aanpak van een bepaald probleem binnen het gezin

-         Als dienst staan wij open voor operationele, tactische en strategische samenwerking met andere partners en voorzieningen