Missie en visie

Onze missie:

Als contextbegeleidingsdienst binnen de Bijzondere Jeugdzorg werken wij in opdracht van verwijzers van de brede instap, Integrale Jeugdhulp, het OCJ en de sociale dienst Jeugdrechtbank.
Wij begeleiden 34 gezinnen met kinderen van 0 tot 25 jaar, die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden. Deze begeleiding gebeurt aan de hand van wekelijkse huisbezoeken
.

HET IS ONZE MISSIE OM:

  • Bijzondere aandacht te schenken aan het emotioneel- psychisch functioneren, waarbij leren verwoorden, zingeving en het bewerken van de achtergrond van probleemgedrag centraal staan

  • Integraal te werken op de verschillende levensdomeinen

  • Te werken met de verbondenheid van het gezin

  • Alle gezinsleden, zowel ouders als kinderen, maximaal te laten participeren in het begeleidingsproces, hierbij steunend op de aanwezige positieve krachten

  • Een verandering op lange termijn na te streven

  • Aanklampend te werken, vooral indien de veiligheid van het kind of de jongere ter discussie staat

  • In overleg met het gezin contacten en samenwerking met derden te organiseren

  • De autonomie van de begeleiders te ondersteunen bij de uitvoering van deze missie door hen mogelijkheden tot overleg, reflectie en bijscholing aan te bieden”

Onze visie op Gezinsbegeleiding

Algemene uitgangspunten

Wat kan je in grote lijnen van ons verwachten?

Meer weten?

Pedagogisch profiel

Pedagogisch profiel

Wat is onze visie op contextbegeleiding?

Meer weten?