Over ons

RADAR THUISBEGELEIDING is een initiatief (vzw) binnen de jeugdhulp, actief in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde sinds 1981. We werken met gezinnen waarin zich ernstige opvoedingsproblemen voordoen omwille van zeer diverse vormen van kwetsbaarheid en kansarmoede in onze maatschappij.

Soms lukt het ouders even niet meer om op eigen kracht verder te gaan, dit kan omwille van verschillende problemen (opvoeding-, relationele-, financiële-, administratieve-, of huisvestingsproblemen). Pedagogische ondersteuning kan dan noodzakelijk zijn. Contextbegeleiding kan in veel situaties een antwoord bieden. Vanuit Radar gaan we samen met het gezin op zoek naar oplossingen voor deze problemen en een nieuw perspectief.


“We kennen allemaal de ontroerende beelden van kinderen die moeten vluchten van oorlog of van extreme armoede en honger, maar ook vandaag, in ons rijke Vlaanderen, staan wij dag na dag versteld van wat er zich achter de voordeur bij onze buren kan afspelen.”


We willen in de eerste plaats voorkomen dat deze problematische en meestal zeer schrijnende situaties verergeren en escaleren waarbij we maximaal de veiligheid van de kinderen willen garanderen. Zo werken we aan het verminderen van de emotionele problemen binnen de gezinnen, we proberen ernstige agressie naar kinderen toe weg te werken en richten ons op de ontplooiingskansen en de zelfredzaamheid van de kinderen en hun gezin.

Het werk van RADAR is een aanpak van lange duur, we gaan samen met het hele gezin ‘op weg’ naar iets beters, naar een leefbare manier van samenwonen en leven. We zoeken naar nieuwe wegen om het gezin en de kinderen meer aanvaardbaar te laten functioneren. We laten ons hierbij niet afschrikken door de weerstand die wij dikwijls ervaren, maar we blijven werken aan het opbouwen van vertrouwen om zo een duurzame verandering te realiseren.

Onze aanpak werkt! Binnen onze regio zijn wij een gewaardeerde partner voor jeugdrechtbanken en andere gespecialiseerde doorverwijzers die van mening zijn dat we er in slagen om erger te voorkomen.

“De thuisbegeleiding die RADAR biedt is dikwijls de laatste kans om erger te voorkomen waarbij kinderen op een ingrijpende manier uit hun thuis-situatie moeten worden verwijderd met alle traumatische gevolgen van dien.”