Over ons

"Welkom bij vzw Radar, sinds 1981 zijn we een gewaardeerde partner (vzw) binnen de jeugdhulp en dit in de bruisende regio Brussel-Halle-Vilvoorde. Ons doel is om gezinnen te ondersteunen die te maken hebben met ernstige opvoedingsproblemen als gevolg van diverse vormen van kwetsbaarheid en kansarmoede in onze maatschappij.

Wij begrijpen dat ouders soms even vastlopen en niet meer weten hoe ze zelfstandig verder kunnen. Of het nu gaat om opvoedings-, relationele-, financiële-, administratieve- of huisvestingsproblemen, wij zijn er om te helpen. Onze pedagogische ondersteuning biedt de nodige hulp en begeleiding. Samen met het gezin gaan we op zoek naar oplossingen voor deze uitdagingen en werken we aan een nieuw perspectief."

We bieden opvoedondersteuning binnen (complexe) thuissituaties in de vorm van ambulante begeleiding. We richten ons hierbij op gezinnen met kinderen binnen de leeftijd van 0 tot 25 jaar. Deze gezinnen ervaren (veelal complexe) problemen op meerdere leefgebieden waarbij het accent ligt op de opvoeding. Het doel van onze begeleiding is om vanuit de eigen kracht van ouders te zoeken naar oplossingen voor problemen binnen het gezin.


De nadruk ligt hierbij op het verbeteren van de onderlinge communicatie, het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders en het stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind of de jongere. 

De veiligheid van elk kind en jongere staat hierbij steeds centraal.