Aanmelden

Hoe gebeurt een aanmelding?

De voorbije jaren is er een nauwe samenwerking tot stand gekomen tussen de verschillende diensten contextbegeleiding die werkzaam zijn in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde. Momenteel resulteert dit ook in een doorgedreven samenwerking op het niveau van ons regulier RTJ aanbod. Dit wordt in de eerste plaats geconcretiseerd op het niveau van ons aanmeldingsbeleid.

Het is voor verwijzers niet meer noodzakelijk om een dossier aan te melden bij verschillende diensten contextbegeleiding. Indien je een aanmelding doet bij één van de diensten contextbegeleiding zal deze vraag meegenomen worden naar het instroom overleg diensten contextbegeleiding (dit gaat door om de 14 dagen). Van daaruit zal gemeenschappelijk vastgesteld worden welke dienst het beste geplaatst is om een begeleiding op te nemen of bekeken worden welke dienst het snelst kan opstarten. Je moet dus nog maar bij 1 dienst aanmelden.


De enige uitzondering is wanneer er door de verwijzer of cliënt bewust gekozen wordt voor een bepaalde organisatie. Dit kan zijn omwille van een bepaalde expertise, aanbod…
Wanneer dit het geval is moet nog steeds bij de desbetreffende organisatie worden aangemeld met de uitdrukkelijk vraag voor een bepaald aanbod. Op deze manier willen we de aanmeldingsprocedure voor verwijzers vereenvoudigen, en hopen we de continuïteit en de kwaliteit van onze begeleidingen te optimaliseren.

Aanmeldingen vanuit de basisvoorzieningen (OCMW, CGG,  CAW, CLB...)   

Van maandag tot vrijdag kan u steeds telefonisch op onze dienst terecht tussen 9u00 en 13u00 op het nummer: 02/582 77 52  

In eerste instantie vragen wij de begeleidende en/of verontruste hulpverlener om als verwijzer contact met ons op te nemen. Wanneer er nog geen hulpverlener betrokken is, zullen we het gezin vragen om contact op te nemen met het CLB om als verwijzer te fungeren. Telefonisch zullen enkele administratieve en inhoudelijke gegevens van het desbetreffende gezin gevraagd worden. Onderaan vindt u het aanmeldingsformulier terug dat u online kan

 invullen.

We engageren ons ervoor om binnen de 10 werkdagen contact op te nemen met de verwijzer om een onthaal gesprek te plannen samen met de verwijzer en het gezin. We vinden het in hoofde van transparantie en duidelijkheid belangrijk dat de verontrusting reeds door de aanmelder in het gezin benoemd werd.   

Aanmeldingen vanuit de gemandateerde voorzieningen.   

U kan hier niet rechtstreeks telefonisch voor aanmelden.   

Aanmeldingen gebeuren steeds door de gemandateerde voorzieningen (OCJ, SDJ, vertrouwenscentra kindermishandeling)

De ingevulde documenten mogen verstuurd worden naar: info@vzwradar.be

Klik op het document / openen in een nieuw tabblad / downloaden

algemeen aanmeldingsformulier diensten CB
Privacy diensten CB