Visie op kwaliteit

Onze visie op Integrale Kwaliteitszorg

Ons voornaamste streven is het leveren van hoogwaardige dienstverlening aan onze gezinnen, het bieden van een kwalitatieve werkomgeving voor onze medewerkers en het functioneren als een geheel geoptimaliseerde organisatie. We streven ernaar om te voldoen aan alle eisen die door verschillende overheidsinstanties worden gesteld.

Om dit te bereiken is een kwaliteitsmanagementsysteem en zelfevaluatie van essentieel belang. Het kwaliteitsmanagementsysteem zorgt voor de ontwikkeling en implementatie van ons kwaliteitsbeleid en de bijbehorende doelstellingen. Het waarborgt dat deze doelstellingen daadwerkelijk worden behaald door de nadruk te leggen op procedures en processen. We hechten grote waarde aan het voortdurend controleren en beheren van deze procedures en processen.

Daarnaast voeren we regelmatig zelfevaluaties uit, waarbij we ons eigen functioneren en bepaalde resultaten beoordelen. Door middel van zelfevaluatie laten we zien hoe we onze processen, structuren en resultaten bewaken, beheersen en voortdurend verbeteren. Hieruit volgen concrete acties en verbeterplannen.

We werken via het EFQM model

We ontwikkelen een beleid dat invulling geeft aan onze missie en visie. Dit beleid is gericht op het centraal stellen van jongeren en hun omgeving. Het is doeltreffend, doelmatig, maatschappelijk aanvaardbaar en zorgt voor continuïteit in de dienstverlening. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van cliënten, medewerkers en de organisatie binnen de bredere maatschappelijke context. Als een lerende organisatie werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering, wat een integraal onderdeel is van onze dagelijkse werking.