Privacy

Privacybeleid

We hechten veel belang aan het veilig en vertrouwelijk omgaan met de persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u contact heeft met onze organisatie. Deze Privacy Policy beschrijft welke persoonsgegevens we verwerken, wie toegang heeft tot deze gegevens en hoe we ze verwerken.

Vzw Radar, gevestigd aan Statiestraat 8, 1740 Ternat en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0445200702, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Vzw Radar verklaart dat ze de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleeft.

Wat zijn persoonsgegevens?

"Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon."

Welke gegevens worden verwerkt, waarom en wie heeft toegang?

Onze medewerkers verwerken alleen gegevens waarvoor we een wettelijke verplichting hebben, een gerechtvaardigd belang hebben of die nodig zijn voor het uitvoeren van de begeleiding.

Als u een gesprek hebt gehad met onze medewerkers (bijvoorbeeld tijdens een huisbezoek of een telefoongesprek), worden de volgende gegevens over u bijgehouden:

Relevante gegevens en verslagen worden opgeslagen in een elektronisch cliëntendossier beheerd door Google. Deze aanbieder voldoet aan alle veiligheidsnormen en is AVG-compliant. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens verlenen wij alleen toegang aan onze medewerkers/stagiaires.

Bij sollicitaties worden alle gegevens die u via e-mail stuurt gedurende het selectieproces bewaard. De direct leidinggevenden worden per e-mail op de hoogte gebracht van uw sollicitatie. Na afloop van het selectieproces worden al deze gegevens vernietigd. Als u wordt gekozen als medewerker, worden uw cv en motivatiebrief opgenomen in uw personeelsdossier.

Welke gegevens worden gedeeld met derden?

In beperkte mate zijn wij verplicht om gegevens door te geven aan de overheid. Dit betreft voornamelijk verslagen die wij wettelijk moeten opstellen, zoals het handelingsplan, evolutieverslag en eindverslag.

In noodgevallen kunnen onze medewerkers relevante persoonsgegevens verstrekken aan artsen of overheidsfunctionarissen, zoals de politie bij seining. Deze informatie wordt altijd opgenomen in het dossier, en u wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij nemen de nodige technische maatregelen om uw persoonsgegevens op een adequaat beveiligingsniveau te verwerken en te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang of onbedoelde openbaarmaking aan derden, evenals tegen elke andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Volgens de wet zijn we verplicht om onze cliëntendossiers te bewaren tot het bereiken van de leeftijd van 35 jaar van de aangemelde jongere. Daarna worden ze vernietigd, tenzij andere wetgeving vereist dat ze langer worden bewaard. Bepaalde statistische gegevens worden permanent geanonimiseerd bewaard vanwege hun statistische waarde.

Wat zijn uw rechten?

Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens om te gaan in overeenstemming met de geldende regelgeving. Mocht u desondanks van mening zijn dat uw rechten geschonden zijn en binnen onze organisatie geen gehoor vinden voor uw zorgen, dan staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel. 02 274 48 00 Fax. 02 274 48 35 E-mail: commission@privacycommission.be

Wat zijn cookies?

Een "cookie" is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie die op deze cookies wordt opgeslagen, kan alleen door ons worden gelezen en alleen tijdens uw bezoek aan de website.

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw voorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren.

Als gevolg van recente wetswijzigingen zijn alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en vergelijkbare technologieën op uw computer of mobiele apparaten. In afwachting van de nieuwe ePrivacy-verordening willen we u nog niet lastigvallen met de keuze om cookies al dan niet te accepteren. In plaats daarvan gebruiken we zo min mogelijk cookies en geven we u hieronder duidelijke en volledige informatie over de cookies die we gebruiken en hun doel.

Soorten cookies die we gebruiken

Google Analytics gebruikt cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Met behulp van deze data kunnen rapporten over website-activiteit opgesteld worden. Lees hier meer over hoe Google de gegevens gebruikt die uw browser verzendt.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op www.allaboutcookies.org