Ons aanbod

Algemene uitgangspunten

Wat kan je in grote lijnen van ons verwachten?

Meer weten?

Pedagogisch profiel

Wat is onze visie op contextbegeleiding?

Meer weten?

Modules laagintensief en breedsporige contextbegeleiding

Binnen onze dienstverlening voorzien we twee modules contextbegeleiding: 'laagintensieve contextbegeleiding' en 'breedsporige contextbegeleiding'. Beide modules zijn rechtstreeks toegankelijk, wat betekent dat andere hulpverleners en consulenten zich rechtstreeks bij ons kunnen aanmelden. Gezinnen kunnen echter niet rechtstreeks bij ons aanmelden. Ze kunnen wel bij ons terecht via verwijzing vanuit de basisvoorzieningen (OCMW, CGG, CAW...).

Onze dienst biedt de module 'laagintensieve contextbegeleiding' aan, waarbij we gemiddeld 1 uur begeleiding per week bieden.
We richten ons vooral op gezinnen met kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar die te maken hebben met meervoudige opvoedingsproblemen. Deze gezinnen ervaren uitdagingen op het gebied van opvoeding en gedrag van de kinderen, evenals problemen in de communicatie tussen de gezinsleden. Er zijn geen significante problemen op andere levensdomeinen, althans niet in die mate dat het werken aan de opvoeding wordt belemmerd. We schatten in dat de doelen waar de gezinsleden aan willen werken binnen een redelijk korte periode kunnen worden behaald.

Onze 'breedsporige contextbegeleiding' module omvat gemiddeld 2 uur begeleiding per week. Deze vorm van begeleiding is gericht op gezinnen met kinderen en jongeren binnen de leeftijd van 0 tot 25 jaar, waar sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie (VOS). Naast opvoedingsproblemen kunnen deze gezinnen ook te maken hebben met moeilijkheden op andere gebieden, zoals financiële en/of huisvestingsproblemen, problemen in de partnerrelatie of problemen in de interactie tussen het gezin en de omgeving. Vaak hebben deze gezinnen gedurende een lange periode, over meerdere generaties, te maken met diverse en complexe problemen.

Projecten complementair aan onze hoofdopdracht

vzw Radar neemt naast zijn erkende hoofdopdracht nog een aantal initiatieven die hieraan complementair zijn. Dit zijn geen opgelegde opdrachten maar wél initiatieven die de hoofdopdracht in verre mate dienen, ondersteunen, vergemakkelijken en verbeteren.
Deze opdrachten worden uitgevoerd en aangedreven door gepassioneerde en getalenteerde medewerkers vanuit het eigen team.

Speltherapie

Kinderen praten in het algemeen niet graag over hun gevoelens of problemen. Wanneer er sprake is van hevige emoties heeft dat direct of indirect invloed op kinderen. Het kinderlijk vertrouwen in de wereld kan dan beschadigd worden. Een kind kan dan vastlopen in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling.

Vanuit de therapie proberen we dit opnieuw vlot te trekken, niet via woorden maar via spel. Spelen is voor een kind een natuurlijke manier om zich uit te drukken. In de spelkamer kan het kind spelenderwijs tonen wat er in zich omgaat en hoe het zich voelt. De speltherapeut ondersteunt het kind door mee te spelen, te observeren en woorden te geven aan het spel en de gevoelens van het kind. Speltherapie is geschikt voor kinderen tussen 3 en 12 jaar die niet goed in hun vel zitten.

Jongerenbegeleiding

De jongerenbegeleiding richt zich vooral op het individueel begeleiden van de jongeren tussen 12 en 25 jaar. De jongere is vaak door zijn gedrag een symptoom van de spanningen (bvb bij vechtscheidingen) en menselijke tekorten in het gezin (onvoldoende ouderlijke aanwezigheid, opvoedkundige vaardigheden...).

Vaak liggen de problemen niet alleen bij de jongere, maar verwijzen ze naar een disfunctioneren van het gehele gezinssysteem. In tegenstelling tot de contextbegeleider, die meervoudig partijdig werkt, staat de jongerenbegeleider naast de jongere. Op die manier willen we de jongere ondersteunen om zijn positie te versterken binnen het gezin en hem een spreekruimte te bieden om de symptomen te verwoorden. Kortom om hen een actieve stem te bieden binnen de begeleiding.