Disclaimer

Hoewel wij veel aandacht besteden aan het beheer van onze website en onze organisatiepagina’s op sociale media, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op onze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Wanneer we gewaarschuwd worden van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zullen we onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling. VZW Radar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door gebruik te maken van internet die hier inherent aan verbonden zijn, zoals technische storingen en virussen.

Uitsluitend ter informatie bevat de website en onze sociale media hyperlinks naar andere websites van overheden, instanties of organisaties die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. VZW Radar aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.