Stages & vacatures

Stages

We wensen bij te dragen aan de opleiding van toekomstige hulpverleners, hiervoor stellen we jaarlijks een aantal stageplaatsen open voor studenten.

Studenten die informatie over de werking van vzw Radar, bijvoorbeeld voor papers en scripties, vinden vast heel wat info op deze site.

Beschikbare stages

Voor het academiejaar 2020-2021 zijn er geen vrije stageplaatsen meer bij vzw Radar.

Procedure

Kandidaten moeten hun aanvraag schriftelijk (e-mail info@vzwradar.be of brief) indienen met een motivatiebrief en een cv. Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd op een gesprek. Tijdens dit gesprek trachten we de verwachtingen van de student als deze van onze dienst op elkaar af te stemmen

Belangrijke informatie

Vanuit onze dienst werken we vaak met een kwetsbare doelgroep, die vanuit hun verleden soms wantrouwend is naar hulpverlening. Het veranderen van begeleider of het toelaten van nieuwe mensen binnen hun gezinscontext is van daaruit soms heel moeilijk. Daarom opteren we er als dienst dan ook voor om studenten te vragen dat wanneer ze hun 2de jaar stage bij ons lopen ze ook hun 3de jaar bij ons stage lopen.

Praktische informatie

Omwille van het ambulante karakter van ons werk vragen we dat stagiaires vanaf het 3e jaar beschikken over een rijbewijs.